Click to view our Accessibility Statement
7555
cz cs //media.accobrandspartner.com/sections/leadimage.aspx?sku=THESKU&width=THEWIDTH&height=THEHEIGHT&language=cs&country=cz&publicSite=1&brandID=6

Správa zámku Register & Retrieve™

Služba Register & Retrieve™ – portál pro správu zámků

Zaregistrovat

Služba Register & Retrieve™ – portál pro správu zámků

Sada pro registraci zámku Register & Retrieve™ umožňuje správcům řídit programy zamykání a zajišťuje, že pracovníci budou moci využít výhod podpory Kensington bez nutnosti kontaktovat správce.

Tento portál představuje velké usnadnění pro správce, kteří s jeho pomocí mohou spravovat všechny zámky, vyšší zabezpečení pro uživatele, kteří tak mají k dispozici svůj jedinečný účet, a rozumnou volbu pro firmy, které si
mohou vést přehled veškerého svého vybavení a reflektovat u něj případné personální změny.

Správci mají následující možnosti:

Možnost registrace zámků jednotlivě nebo hromadně podle jednotlivců i skupin
Možnost správy hlavního klíče, společných klíčů nebo sdílených klíčů
Možnost vytvoření účtu pro koncové uživatele, objednávky náhradních klíčů nebo uložení kombinačních kódů
Možnost uložení informací o majiteli zámku a stahování záznamů
Možnost vyhledat majitele ztracených klíčů
Možnost přiřazení zámků novým uživatelům

Jednotlivci mají následující možnosti:

Možnost objednávky náhradních klíčů
Možnost získání uložených informací o kombinačních kódech